Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Klar for innlevering til NM i foto runde 1 (Vår 2021).


NM i Foto- runde 1

(Innleverings frist 15. mars)

Print som skal printes av klubben er fristen for innlevering 25.februar.

Print kostnaden  pr print blir :
A4 -30 kr
A3 – 55kr  

Link print innlevering:

Hver autor kan levere inn totalt 12 bilder. Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i.

Deltagergebyr

Betaling, kr 200,-, foretas ved registrering av deltagelse.Tema: «Fritt motiv»

Digital farge (maks 3 enkeltbilder)


Digital monokrom (maks 3 enkeltbilder)


Storformat papir (A3 28×40) (inntil 3 enkeltbilder)


Småformat papir (A4/20×28) (inntil 3 enkeltbilder)


Papirkolleksjon (A4) én kolleksjon på 3–5 bilder)


Tema «Kulturlandskap / Urban natur»

Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Kulturlandskap / Urban natur»:

Bilder som viser mennesket sin tilstedeværelse og påvirkning i naturen, eller naturen sin inntreden i urbane landskap. Ingen manipulering, fjerning eller tilføring av nye element i etterbehandling. Mennesket i seg selv er ikke tilstrekkelig som menneskelig påvirkning, men kan inngå som en del av bildet. Konvertering til monokrom er tillatt, samt fjerning av støv, riper og støy for å restaurere den opprinnelige scenen.

 


Tema: «Kreativt»

Inntil 3 enkeltbilder digital (projeksjon)

Definisjon/ regler «Kreativt»:

Bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et komposittbilde må være tatt av autor.


Link til  TKK`s konkurranse gruppa

Mer info på NSFF side: Link