Klar for innlevering til NM i foto runde 2 (høst 2020)

NM i Foto- runde 2 (Innleveringsfrist 15. oktober)

Print som skal printes av klubben er fristen for innlevering 1.Oktober

Hver autor kan levere inn totalt 12 bilder. Autor velger selv hvilke tema/klasser bildene leveres inn i.

Tema: «Fritt motiv»

Digital farge (maks 3 enkeltbilder)


Digital monokrom (maks 3 enkeltbilder)


Storformat papir (A3 28×40) (inntil 3 enkeltbilder)


Småformat papir (A4/20×28) (inntil 3 enkeltbilder)


 

Bundet tema: «Eventyr» (maks 3 bilder projeksjon) (nytt tema hvert år)


 

Tema: Natur; (inntil 3 enkeltbilder projeksjon)

Definisjon: vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA Ingen manipulering, ingen tegn til menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, osv.)


 

Tema: «Kreativt: (inntil 3 enkeltbilder projeksjon)

Definisjon: bruk av ulike teknikker i etterbehandling for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle elementene i et komposittbilde må være tatt av autor.


Klubben kan printe for de som ønsker å delta i print 

Print på A4/A3 Luster papir på TKK printer pris pr Print A4 20kr – A3/A3 40kr (Normal pris er 30/60kr)

Link innlevering for printing

innleveringsfrist for printing 1.oktober 2020

PS Printet bilder må også lastes opp digitalt på Nsff

Ferdig printet bilde kan leveres på Auliveien 1 Sem frist 4/10.2020 -kl 1700 

Link Generelt info om NM i foto på Nsff sider