Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Medlemsmøte 27 januar-2020

Kort referat fra medlemsmøte januar:

Møteleder: Svein Omdahl

Innledningsvis var det som vanlig en kort oppsummering av klubbens aktiviteter siden sist møte, som bl.a inneholdt fotografering av julegatene i desember og spøkelsesfotografering ved Bakke mølle. Sistnevnte, steppet Bjørgulf Brevik inn som instruktør for Svein Johan Lindstad. Her var det også godt oppmøte. Takk til turgruppa for deres opplegg.

Fotocafe på vår «lokale» Cafe M var nærmest fullsatt lokale, noe som May Britt sørger for å organisere. Styret takker for May Britt sitt engasjement.

Klubbens satsning på konkurranser fortsetter, selv om Trierenberg ble utsatt i år. Kari E. Jobber videre med disse konkurransene og bidrar om noen trenger hjelp.

Styre har avholdt 2 styremøter sist, budsjettmøte i desember og ordinært styremøte i januar.

Årets årsfest avholdes som seg hør og bør, i år på Roklubbens lokaler den 13 mars. Se hjemmesiden for mere info.

Saker til årsmøte må være mottatt klubbstyret innen

31.01.20 kl 23:59

Det ble også servert kake og kaffe som hører med til litt mingling, noe det ble til til før hovedinnlegget denne kvelden.

Kveldens foredragsholder var Henning Pettersen, 37 år og tema street-foto. Henning fortalte litt om hvordan han begynte med fotografering og hva han ser etter når han tar bilder. Han har alltid med seg ett lite kamera når han reiser frem og tilbake på jobb. Liker å ta bilder i lokalmiljøet der han er kjent, ser etter lys og skygger.

Vi avsluttet kvelden med 46 bilder, som var med under avstemning til årets bilde.

Til slutt ønsker vi potentielle og nye medlemmer velkommen.

Svein Omdahl, nestleder

Foto: Henning Pettersen