Saker til NSFF landsmøte

Saker som ønskes behandlet og evt sendes inn til Landsmøte til NSFF i mars. Må sendes inn til styret i TKK innen 8 januar 2020, slik at styret kan behandle sakene før frist til å melde saker til Landsmøte går ut 1 februar 2020.

Styret.