Medlemsmøte 25 nov-19

Kort referat fra møte: Møteleder: Svein Omdahl

Innledningsvis var det som vanlig en kort oppsummering av klubbens aktiviteter siden sist møte, som bl.a inneholdt tur til Stavern med turgruppa,
Fotocafe på vår «lokale» Cafe M.
Svein åpnet opp hjemmet sitt for litt nybegynner-i-studio-kurs hvor det deltok 4 fotografer og 2 «modeller» til å hjelpe til.

Styre har ikke hatt ordinært styremøte siden det ikke har vært saker til behandling.
Klubbens jurye-gruppe har mottatt bilder fra Trondhjems kameraklubbs konkurranse til juryering.
Svein orienterte kort om behov for medlemmer til valg, og Heidi i valg komitéen redegjorde kort for hvilke behov som var størst. Kasserer er en viktig rolle som må besettes og håper noen stiller til valg der!


Sist og ikke minst kveldens store foredragsholder, Stine Loe Jenssen, holdt et gripende flott foredrag «Lys på mørket» hvor hun både fortalte litt om prosjekt de siste 7 årene og viste bilder fra dette prosjektet. . En imponerende jobb bare bildematerialet, på 20.000 bilder av tilsammen 21 portretterte personer og tolkning av deres hendelser.

Bjørgulf – Stine – Svein Johan

Svein Johan Lindstad underholdt også med nydelige toner og sang og samtaler med Stine og Bjørgulf.


Så nok en gang TUSEN TAKK, til Stine Loe Jenssen og Svein Johan Lindstad.
Møte ble som vanlig avsluttet med kveldens bilde, tema «Runde former»

Resultat KB 25.November 2019

Svein.