Juryerte bilder til gangbru-utstilling tema «lys i mørket»

Uttaket til vinterutstillingen på gangbrua er foretatt av jury Bodø Fotoklubb.  Tema denne gang er «lys i mørket» og etter planen skal vi henge opp de nye bildene ca 1. desember.                                                                   OBS! Ny tentativ dato: søndag 8. desember.

Bilde på hjemmeside:  «Lek med stålull». Fotograf: Margrete Bonden.

Her er juryens resultater, navn i tilfeldig rekkefølge. Vi gratulerer de 12 heldige deltakere 🙂  Og 3 av disse er med for første gang på gangbrua.

 

Jørgen Romark                 Her er jeg

Robert Wahlross              Tønsberg by night

Dag Omland                      Lys i mørket

Eva Berg                            Natt på Smøla

Kari E. Espeland              Magiske syklar

Torill Fagervik                  Farger rundt Petronas Tower

Erik Tandberg                  Erlend

Margrete Bonden            Lek med stålull

Knut Fonn                        Prayer from a ghost

Nina Haraldsen               Spinning light

Ninne Aas Flydal            Eika

Bjørn Normann jr.         Kjelle lighttrails

 

Vi takker juryen, Bodø Fotoklubb for vel utført jobb. De som var med i juryen er Bjørn Engen, Gaute Frøystein (AFIAP/ENSFF) og Mia Marthinus Husdal. 

 

Mvh utstillingskomiteen     

v/Erik Tandberg og Kristin B. Flote.