Referat fra medlemsmøte 29/4 2019

Møteleder: Svein Omdahl

Fremmøtte medlemmer: 37

Dagsorden med kommentarer

 • Nye medlemmer ble ønsket velkommen til klubben.
 • Det var arrangert en tur til østensjøvannet, og her ble det en hyggelig dag for de som deltok. Turgruppa ønsker seg fler deltagere på turer.
 • Det er sendt bestilling av auditoriet for leie høst 2019 og vår 2020.
 • Vi gratulerer TKK med Gull i lagkonkurransen til Trierenberg. Satsningsområde for neste år? God innsats fra de 7! Medlemmene som deltok.
 • Juryering ved Bjørgulf Brevik. Her tok han for seg litt grunnleggende hva en bør se etter og bedømme et bilde ved juryering ifm konkurranse. Dette var lærerikt og bra. Vi bør gjenta dette ved en senere anledning, kanskje som en workshop el.
 • Teknisk hjørne Svein Omdahl og medlemmene selv. Hva ønskes tatt opp? Hva ønskes tatt opp neste møte?
  • Det er kommet inn 3 forslag til tekninsk hjørne.
   • Back-up rutiner, hva, hvordan og hvor.
   • Juryering, vise egne bilder fra konkurranser hvor medlemmene er jury.
   • Printing av bilder, hvordan, hvilke innstillinger, hva tar en med på print.
 • Nye retningslinjer for opprettelse av grupper på Facebook i regi av TKK. Disse oppdateres i disse dager.
 • Det var kommet inn en henvendelse fra Corvetteklubben i forbindelse med Landstreffet de skal ha i pinsehelgen. De ønsket seg en eller 2 fotografer som kunne ta bilder ifm bedømming av 50 biler i tillegg til litt detaljer og noe rundt arrangementet deres.
  • 1 har meldt inn sin interesse i skrivende stund.
 • Pause og mingling Det ble lagt opp til litt ekstra tid til å diskutere, utveksle meninger og kose seg på kveldens møte.

Kveldens bilde tema Fiske., stemmegivning, kommentert av Kari E. Espeland

Trekning av nytt tema: Street. Innlevering som vanlig online

NB: NY FRIST: Lørdag 25/5 kl 20:00!

Hva skjer i klubben fremover…

 • 4 mai kl 1400-1600 Fotokafe på Cafe M
 • 8 mai. Styremøte. Saker til styret sendes 14 dager før.
 • 23 mai. kl 1730..2100 Printkveld i Auliveien, påmelding til Knut Erik
 • 27 mai kl 18:30-21:30 Neste medlemsmøte: Tema: trekkes
 • 18 august Fotografiets dag. 2-3 personer som kan bidra?
 • 20-22 sept. Tur til Nisser. Meld interesse på Facebook.

Vi takker for kake og kaffe samt alle som har bidratt

Slutt 21:30.