Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Årsmøte 25.02.19

Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på Eik

Årsmøtet ble åpnet av leder Knut Fonn.

Møteleder:      Svein Johan Lindstad
Referent:         Bjørgulf Brevik

Referat fra årsmøte undertegnes av Line Grelland og Bente Henriksen.

Dagsorden og innkalling ble godkjent

Det ble gjort to rettelser i årsberetning, til årstallet 2018 (under overskriftene «styret» og «utstyr»).  6 stk av de fremmøtte hadde ikke stemmerett.

Revidert regnskap ble godkjent

Budsjett – Forslag om øke budsjettet med 3000,- for å inspirere til deltakelse på fotografiets dag (gratis print for de som får utstillingsplass).

Fastsettelse av neste års kontingent – stående som den er.

Ingen innkomne forslag.

Valg ble godkjent med følgende endringer;

Svein Omdahl (nestleder) inn for Knut Lepsøe

Kristin Breivik Flote (styremedlem) inn for Monica Larsen

Geetha Rasalingam (materialforvalter og styremedlem) inn for Svein Larsen

Bjørnar Hauge (kurs og konkurranseansvarlig og styremedlem) inn for Knut Erik Skrei

Kristin Breivik Flote (samfunns og mediakontakt) inn for Øyvind Brodersen

Kari E. Espeland (Konkurransegruppe) inn for May Britt Sørensen

Printmaster Kenneth Næss går ut og erstattes ikkke

Nina Haraldsen og Svein Omdahl (kjøkkengruppe) inn for Iren Leknes og Heidi Fondevik

Årest bilde: Anders Lillebø

Årets fotograf: Knut Lepsøe