Juryerte til Lionskalenderen 2019

Onsdag var Lionsgutta i aksjon. 166 bilder ble til 14, så tøft å få med bilder denne gang.

Vi har ikke lov til å publisere bildene før kalender foreligger i november.

Følgende ble plukket ut: (tittel er ikke nødvendigvis fotografens egen)

Forside: Henning Sværd – Brygga m/ vikingsskip

Baksiden: Geetha R.  – Slottsfjellet m/ måne

Januar: Henning Sværd – Gjestehavna

Februar: Kurt Evensen – Vallø

Mars: Lillian Krona – Natt i kanalen

April: Eva Berg – Gullkrona (hvitveis)

Mai: Bjørgulf Brevik – 17. mai

Juni: Kurt Evensen – St. Hans

Juli: Øyvind Brodersen – Kristinaløpet

August: Lillian Krona – Skallvold

September: Erik Tandberg – Saga Farmann

Oktober: Kari E. Espeland – Gullkrona (høst)

November: Eva Berg – Jarlsø

Desember: May Britt Sørensen: Nissene Tallak

Småbilder s. 2 og 3: Carin Samnøy, Erik Tandberg og Øyvind Brodersen