Print opplastning til Trierenberg 2018

Innlevering til Trierenberg 2018

innleverings Frist 20. Februar 2018

 

Printing på klubbprinter blir

Prisen 30kr pr print for de om deltar i trierenberg.

(vanlig print pris er 50kr)

 

 

Link TKK Konkurransegruppe