Utvelgelse til Lions kalenderen 2018 er nå ferdig

Utvelgelse til Lions kalenderen 2018 er nå ferdig.

juryering besto av 4 stk fra Lions og Bjørgulf.

Av de 200 bildene som ble levert inn.

Er det er valgt ut 12 bilder 1 pr mnd

og det er valgt ut et framside bilde og et bakside bilde

pluss 3 mindre bilder som kommer på s 2 og 3.

Januar  Eva Berg Fyret på Jarlsø
Februar May Britt Sørensen-Måking i Nordbyen  Måking i Nordbyen
Mars  Carin Margrethe Samnøy Nes båthavn
April Mona Bjornstadj Jarlsberg hovedgård-love
Mai Bjørn Normann jr. Celebration II
Juni Øyvind Brodersen 13
Juli Carin Margrethe Samnøy Ringshaug
August Knut Erik Skrei Ku 2
September Bjørgulf Brevik Flint
Oktober Geetha Rasalingam solnedgang i tønsberg brygge
November Bjørn Normann jr.  Kanalbrua
Desember Erik Tandberg Gangbrua
Fram side Kurt Evensen Godt Nyttår Tønsberg
Bak side  Lillian Krona Husøysundet Sommernatt.
Mindre bilder s2-3 HenningSværd Brygga
Mindre bilder s2-3 Tom Simonsen Gunnarsbøparken
Mindre bilder s2-3 Øivind Berg Deling av tømmer