Dato for Print kvelder høst / vinter 2017


Da er kalenderen oppdatert med printkvelder

for høst/ vinter 2017. 

Link Print kalender og for påmelding

Hvis pågangen er stor så kan vi se om det er mulig

å legge til flere print kvelder.

 


Kontakt Knut Erik Skrei

 Mail : kerisk@online.no eller mobil : 95796057