Discover More naked girls ebony cheerleader babes shows booty while sharing cock. anal porn www.viet69hd.com

Innlevering print NM høst 2017 – frist 31. august.

Bildene til print skal leveres via hjemmesiden:

https://tkk.filecamp.com/public/upload/3qi8-o32jgptu

Standard for innsendinger  

(egen boks for innlevering vil være på plass innen 15. august).

Frist for innlevering til printklassene er 31. august, kl. 23.59. Frist for de digitale klassene er 15. sept.

Print bildene skal også lastes opp til Nsff.

Klubben printer og merker bildene. Klubben bruker egen printer. Påregnede printkostnader blir ca kr. 50,- pr print i A3+ størrelse.

NB! Send inn filene til print i beste oppløsning – men begrens de til 10 MB filstørrelse

Klubben dekker porto og forsendelseskostnader.

Husk deltageravgift som må betales av hver enkelt via NSFF.

Kun medlemmer i Tønsberg Kamera Klubb med gyldig medlemskap i NSFF kan delta!

INFO OM KLASSENE:

Tema «Fritt motiv»

  • Projeksjon farge (inntil 3 enkeltbilder)
  • Projeksjon monokrom (inntil 3 enkeltbilder)
  • Fargepapir (inntil 3 enkeltbilder)
  • Monokrompapir (inntil 3 enkeltbilder)

Tema «Natur»

  • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Natur»:
Vi følger definisjonene/reglene til FIAP og PSA, se PDF. Ingen manipulering, ingen tegn til mennesker eller menneskeligskapte ting (hus, gjerder, ledninger, stolper, etc.).

Tema: «Kreativt»

  • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Definisjon/regler «Kreativt»:
Bruk av ulike teknikker enten ved opptakssituasjon eller i etterbehandling, for å tilføre bildet noe ut over «en rent teknisk perfekt rett-fram avbildning». Alle delbilder i et sammensatt bilde må være tatt av autor.

Tema: «Gatefoto»

  • Inntil 3 enkeltbilder projeksjon (digitalt)

Ungdomsklassen

Åpen for NSFF-medlemmer til og med det året en fyller 25 år.

Tema, ungdomsklassen: «Fritt motiv»

  • Projeksjon farge og / eller monokrom
  • Totalt kan autor levere maksimalt 4 bilder