Currently browsing category

Eksterne fotonyheter

Nyheter som kan interessere klubbens medlemmer, men som ikke har direkte tilknytning til TBKK.

Regler for NM i foto er revidert.

Reglene for NM i foto er revidert. Dette er gjort med bakgrunn i tilbakemeldinger og justering i samband med nytt system for innlevering. …

Nsff adventskalender luke 5

Luke 5 i Nsff adventskalenderen Skjuler en artikkel som har ligget på vent i hele to år..! ? (Ikke et av mine stolte øyeblikk, …