Currently browsing category

Referater, Page 3

Referat styremøte 06.01.14

Sted: Storgata 20 Til stede: Øivind, Kari Gunn, Erik, Knut, Svein L. Bjørgulf, Monica. Ikke til stede: Svein O (syk, delvis tilstede på tlf.) Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 83400,- Budsjett 2014 – kvalitetssikring Gjøres klart av Kari Gunn Noe Justering og …

Referat styremøte 04.11.13

Sted: Storgata 20 Til stede: Erik, Monica, Gunn, Svein O., Bjørgulf, Knut Ikke til stede: Svein L. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 86000,- Inkl. 12000,- for Lions Gjennomgang av Datax PC (Svein O.) Svein har lagt inn forslag til kontoplan mhp budsjett …

Referat styremøte 10.10.13

Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/parkeringshuset) Til stede: Erik, Heidi, Monica, Runar, Svein O., Bjørgulf, Svein N., Knut Ikke til stede: GunnTveito, May Britt Sørensen Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: Gjennomgang av Datax …

Referat, styremøte 18.09.13

 Referat – styremøte 18. september Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/perkeringshuset) Til stede: Svein L., Gunn, Bjørgulf, Svein O., Monica, Erik, Knut Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 18.09 – ca 88.000,- Er TKK …

Referat, styremøte, 19.09.13

Referat – 19.09.13 Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/perkeringshuset) Til stede: Svein L., …

Referat, styremøte, 06.05.13

Referat Styremøte 06.05.13 Tilstede: Svein O., Gunn, Monica, Bjørgulf, Erik og Knut Fravær: Svein NL. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) …

Referat – styremøte 03.04.13

Referat Styremøte 03.04.13 Tilstede: Svein L., Svein O., Gunn, Bjørgulf, Erik og Knut. Thor-Erik informerte om Web og redigering Meldt fravær: Referat …