Currently browsing category

Referater, Page 3

Referat, styremøte 18.09.13

 Referat – styremøte 18. september Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/perkeringshuset) Til stede: Svein L., Gunn, Bjørgulf, Svein O., Monica, Erik, Knut Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 18.09 – ca 88.000,- Er TKK …

Referat, styremøte, 19.09.13

Referat – 19.09.13 Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/perkeringshuset) Til stede: Svein L., Gunn, Bjørgulf, Svein O., Monica, Erik, Knut Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 18.09 – ca 88.000,- Er TKK mva pliktige …

Referat, styremøte, 06.05.13

Referat Styremøte 06.05.13 Tilstede: Svein O., Gunn, Monica, Bjørgulf, Erik og Knut Fravær: Svein NL. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status 98400,- Budsjett status Mangler 11 medlemmer på å nå budsjett NRK som ikke var betalt var fra ungdomsturen forrige år Status på utestående …

Referat – styremøte 03.04.13

Referat Styremøte 03.04.13 Tilstede: Svein L., Svein O., Gunn, Bjørgulf, Erik og Knut. Thor-Erik informerte om Web og redigering Meldt fravær: Referat Kort gjennomgang av referat fra forrige møte (Status på utsjekkpunkter) – OK De som ikke har gjort ferdig sine leveranser følger opp dette videre og vi tar ny …

Referat, styremøte 19.08.13

Referat Styremøte 19.08.13 Tilstede: Bjørgulf, Gunn, Erik, Svein O., Monica, Knut Fravær: Svein L. Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 85700,- pr 31 Juli Budsjett status 1100 mere enn budsjettert innbetalt til NSFF Ny regning med 1500 mere enn budsjettert til NSFF Totalt: 2600,- …

Referat, styremøte 04.03.13

Referat Styremøte 04.03.13 Tilstede: Alle Agenda Presentasjon av styret og tanker rundt 2013 fra leder Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) Bankkonto TKK …

Referat, styremøte 07.01.13

Referent: Knut Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) Bankkonto TKK pr. 07.01.13 07.01.13 – 14.303,- 31.12.12 – 7.500,- Status på utestående …