Currently browsing category

Referater, Page 2

Referat årsmøte 2015

1) Åpning 2 a) møteleder Svein Johan Lindstad – referent Bjørgulf Brevik – vedtatt 3) Årsberetning Setning «privat engasjement» – under punkt «Turer» – tas bort. Under «utdeling æresmedlemskap» – riktige er at denne er gitt for femte gang. Vedtatt. Spørsmål fra salen på hvorfor medlemskapet har gått ned. Dette …

Referat årsmøtet 2014 – del 2

Vedlegg 3                            TØNSBERG KAMERA KLUBB            ÅRSMØTE 2014 – FORSLAG FRA VALGKOMITEEN STYRET   valgperiode navn funksjon Leder 1 år   Knut Fonn   Nestleder 2 år Partallsår     (På Valg) Knut Lepsøe   Kasserer 2 år Partallsår     (På Valg) Øivind Berg   Styremedlem 2 år Partallsår     (På Valg) Monica …

Referat årsmøtet 2014 – del 1

Referat fra Årsmøte i TKK   Eik, 17.02.2014 1. Åpning V/leder Knut Fonn Oppmøte: Totalt: 28.         Medlemmer med stemmerett: 27 2. Konstituering a) Valg av møteleder: Forslag  – Svein Johan Lindstad og referent : Forslag  – Heidi Omdahl –Begge enstemmig vedtatt b) Godkjenning av dagsorden og innkalling – enstemmig vedtatt. …

Referat styremøte 06.01.14

Sted: Storgata 20 Til stede: Øivind, Kari Gunn, Erik, Knut, Svein L. Bjørgulf, Monica. Ikke til stede: Svein O (syk, delvis tilstede på tlf.) Agenda Økonomistatus siden forrige møte (Endringer inn/ut) (Gunn) Bankkonto TKK – status Konto: 83400,- Budsjett 2014 – kvalitetssikring Gjøres klart av Kari Gunn Noe Justering og …

Referat styremøte 04.11.13

Sted: Storgata 20 Til stede: Erik, Monica, Gunn, Svein O., Bjørgulf, Knut Ikke til stede: Svein L. Agenda Økonomistatus siden forrige møte …

Referat styremøte 10.10.13

Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/parkeringshuset) Til stede: Erik, Heidi, Monica, Runar, Svein …

Referat, styremøte 18.09.13

 Referat – styremøte 18. september Sted: Storgata 20, Tønsberg Inngang ved Sushi – grå dør (Sydsiden av bygget mot biblioteket/perkeringshuset) Til stede: …