Currently browsing category

Print

Printing av dine bilder

 Tkk ordning med printing.  Da TKK ikke har noe kontor der lenger . Så nå har vi satt opp printeren på Sem i Auliveien 1. Men nå er vi litt mer fleksible. Så vil du ha printet ett eller flere bilde kan du ringe eller sende sms til 957 96 057 Eller …

Print kveld 1.November

For å reservere plass på printkveld (Max 5. personer pr. kveld .Betalende TKK medlemmer) klikker du på de oppsatte datoene i kalenderen …