Currently browsing author

Knut Erik Skréi, Page 3

AVLYST grunn Covid19 virussmitte: Turgruppa:fototur til Moutmarka lørdag 28 mars. Tema: Portrettfoto i naturlig lys

    AVLYST grunn Covid19 virussmitte Turgruppa i Tønsberg Kamera Klubb og Sandefjord Fotoklubb inviterer til fototur til Moutmarka lørdag 28 mars. Bjørn Haavaldsen veileder oss om portrettfoto i naturlig lys. Ta med stativ og et objektiv som passer til portrettfoto. (70-200) Parkering i Grepan svingen, til høyre rett før …

Delta i Nordisk fotomesterskap 2020!

Det nordiske forbundet for fotografi, NFFF, inviterer til Nordisk Fotomesterskap 2020. Det konkurreres i to klasser, farge digitalt og monokrom digitalt. Innleveringsfristen …