Currently browsing author

Knut Erik Skréi

Vedr Januar møte TKK

  Grunnet covid 19 vet vi ikke ennå om vi får gjennomført møte 25.Januar2021. Nye retningslinjer kommer den 20 januar. Medlemer vil …

Tur til Mølen 14.februar

Søndag 14 februar møtes vi kl 11 for tur på Mølen. (arrangement og mer info kommer senere)   Link turgruppa

Turgruppe siden er oppdatert

Turgruppa har satt opp Temaer for turer fremover. Blir også lagt ut på klubbkalender. når datone er klare. Covid-19/smittevern  kan føre til …