Currently browsing author

Bjørgulf Brevik

Lionskalender 2020 – frist 8. sept 2019

Håper flest mulig bruker ledige sommerkvelder til å sjekke arkivet for Tønsbergbilder. Eller gå ut med kamera. Denne gang er også bilder fra tidligere Re kommune svært kjærkomne.  Bruk denne linken når dere sender inn bilder, minimum 2400 på lengste side. http://www.tonsbergkameraklubb.no/?page_id=7290 A4-format  Liggende format Fargebilder (maks 15 pr fotograf) …

Årsmøte 25.02.19

Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på Eik Årsmøtet ble åpnet av leder Knut Fonn. Møteleder:      Svein Johan Lindstad Referent:         Bjørgulf Brevik Referat fra årsmøte undertegnes av Line Grelland og Bente Henriksen. Dagsorden og innkalling ble godkjent Det ble gjort to rettelser i årsberetning, …