Tips/Brukerveiledning til hjemmesiden 

(for administratorer - vises ikke på hjemmesiden)


ENDRING på sidene 

Sidefarge

Alle sider/evt. nye sider settes med mørk bakgrunn. Dette gjøres ved å trykke på tannhjulet øverst i høyre hjørne på den siden/del av siden som du lager/korrigerer. Velg seksjon bakgrunn til mørk grå (5. valget). I tillegg endrer du farger bak overskriften ved å trykke på tannhjulet til høyre for TKK logo og velge samme mørke bakgrunnen her også. 

Forsidebilde

Endre bilde på forsiden ved å klikke på bildet og deretter endre. Last opp nytt bilde fra pc, Dra evt. i bildet for å fylle bredden på skjermen. Sett inn navn på fotograf og tittel på bildet. Bildet skal være midtstilt.

Sidepanel

Endring av farge på sidepanel på PC-visning gjøres ved å klikke på tannhjulet ved siden av TKK logo.

Overskrifter

Alle hovedoverskrifter på sidene har TITTEL som font (skrifttype), underoverskrifter har OVERSKRIFT - Begge type BOLD. Tekst skal være type AVSNITT. Alt skal være venstrestilt.

Meny

Menyen viser alle sider som du har laget. Du kan flytte sider ved å dra dem under en annen side, eller inn mot høyre (da blir det en undermeny). Dersom du vil at en side ikke skal være en undermeny, drar du siden mot venstre. Det er en del skjulte sider som ikke finnes i hovedmenyen, dette for å gjøre hjemmesiden mer oversiktlig.

REDIGERING AV SIDER 

Klikk på SIDER øverst på skjermbildet til Webnode og velg den siden du ønsker å redigere. Klikk så REDIGER. For å se undersider i menyen må du klikke på den lille pila.

Sider kan ligge som undersider med egne linker men ikke synlig i menyen ved å slå av Vis siden i menyen. Slik som i bildet over ligger alle sidene under Klubbaktiviteter som usynlige sider, men vi har laget en siden med linker til disse. Hvis det skal lages nye sider, oppretter du ny side under den menyen du ønsker siden, slår evt. av menyvisning, og lager et Icon for denne siden på hovedsiden for menyvalget og klikker så på bildet eller dobbeltklikker på ordet du ønsker linken tilknyttet. Du får da opp en meny hvor du kan legge til/endre lenker. Velger du denne kan du velge blant de sidene du har laget (også sider som ikke er men i menyen).

FORSIDE (Blogg/Nyheter) 

Denne kan vi ikke endre navnet på, men den viser den skjulte bloggen (Siste Nytt). Bloggen må ligge der hvis ikke virker ikke forsiden. Webnode krever en blogg. 

Nytt innlegg 

For legge til et nytt blogginnlegg klikk på Blogginlegg øverst på skjermbildet til Webnode og klikk så på +Legg til nytt og skriv inn Tittel på blogginnlegget. Husk at alle innlegg av samme type (f.eks. KB) skal ha samme utforming. Det kan derfor være lurt å ha et tilsvarende innlegg oppe som du kan se på/kopiere tekst fra. 

Klikk på tannhjulet øverst til høyre og endre sidefarge til mørk (5. valget) gjør det samme for bakgrunn til overskriften ved å klikke på tannhjulet ved siden av logo og velge mørk der også. 

Det første avsnittet er det som vil vises på forsiden. Legg til noe her som sier litt om hva innlegget handler om, og legg til et bilde som illustrerer dette etter første avsnitt. 

Sett inn bilde i blogginnlegget ditt ved å klikke på pila som kommer opp på venstre siden av teksten i selve innlegget. Du får da mulighet til å legge inn bilder som lastes opp fra din PC. Det første bildet du laster opp er det bildet som vises på forsiden. 

Alle enkeltbilder skal være midtstilt og med tekst under (midtstilt) med navn på fotograf. Enkeltbilder skal være av samme størrelse, sjekk tidligere innlegg med tanke på hvor stort det er i forhold til din skjerm. (Når jeg redigerer på laptop bruker jeg å tannhjulet på innstillinger som bredde ved å dra ut bilde til det ligger midt i hjulet på min laptop. Sjekk hvordan dette passer ut på din skjerm)

Du kan laste opp enkeltbilder (slik som i kveldens bilde) eller et bildegalleri. Har du lagt inn et bildegalleri, kan du velge mellom 2-5 kolonner. 

Tilpass til hva som er "normalen" for dette type innlegget ved  å klikke på bildene og velg rutenett med kolonner.  Det er også mulighet til å legge inn knappe og video i innleggene. 

Forsøk å lag linker til alle sider på hjemmesiden som omtales (f.eks. ifm. innleveringer link til den enkelte innlevering, link til google maps for turer/medlemsmøter m.m., link til andre fotoklubber som f.eks. har juryert en konkurranse eller til NSFF sin siden hvis det er noe som omhandler dem/innlevering til NM. 

Skal du slette et bildene trykke du på bilde og velger slett. Skal du slette ett av flere bilder, trykke du på bildene og så redigere for deretter å slette et enkelt bilde. 

Når du har lest korrektur på innlegget, legges det ut/publiseres ved å trykke publiser. 

Innlegg publiseres i den rekkefølgen som du har opprettet blogginnleggene. 

NB! Har det et innlegg som ikke er ferdig og du har opprettet et nytt som skal publiseres, vil begge publiseres. 

Endre blogginnlegg

Klikk på Blogginnlegg øverst, velg det innlegget du skal endre og trykk rediger.

Slette blogginlegg

Dersom du har laget et blogginnlegg som ikke skal publiseres, men slettes gjøres dette ved å klikke på innnlegget slik at det ligger aktivt (uthevet), deretter  trykke SLETT BLOGGINNLEGG.

NB! Det viktigste du kan gjøre når du skal være redaktør på siden er ¨¨å sette deg godt inn i "reglene" for hvordan innleggene skal se ut, skriftstørrelser, bildevisninger m.m. I tillegg er det greit å ha oversikt over hele hjemmesiden/undersider, slik at du vet hvor informasjon ligger og kan linke til denne. 

En gang pr år (etter årsmøtet) er det viktig å gå gjennom alle sider for å se om det trengs oppdateringer. Dette gjelder spesielt sidene under OM TKK.


Lykke til!

Mediegruppa v/Line