Turgruppa har lagt planer for vinter 2018 og vår 2019

Turgruppa har planer for vinter 2018 og vår 2019.

Følg med på siden til turgruppa.

Mer info om turene kommer når planleggingen er spikret

Link turgruppa: