Currently browsing author

Knut Erik Skréi

Årsmøte referat 2017

Årsmøte i Tønsberg kameraklubb 26. februar 2018 Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på EikÅrsmøtet ble åpnet av leder Knut Fonn og valg av møteleder, referent og to til å signere ble gjennonført.Møteleder:       Svein Johan Lindstad Referent:         Henning Sværd Signering:       May Britt Sørensen og Bente HenriksenIngen …

FØR og NÅ bilder Tønsberg

FØR og NÅ bilder Tønsberg Hei! Da ligger det gamle Arvid Østbybilder ute på denne facebooksiden. Er du interessert i å være …

ÆRESMEDLEMSKAP TBKK 2018

ÆRESMEDLEM i Tbkk Terje Bokeli En av våre aller mest trofaste siden 1974, eller litt før … Uteblir nødig fra våre medlemsmøter. …