Currently browsing author

Knut Erik Skréi

Ny ordning med printkvelder

Ny ordning med printkvelder. Printkvelder er flyttet fra Storgata 20. Da TKK ikke har noe kontor der lenger .  Så nå har …

Tur til Reptilparken i Oslo

      Møtes ved Sem kirke på parkeringsplassen nærmest rundkjøringen kl 09, for samkjøring.  For å få oversikt over hvor mange …