Currently browsing author

Knut Erik Skréi

NM i Foto høsten 2018

  Frist for innlevering til printklassene er søndag 2. sept., kl. 23.59. Frist for de digitale klassene er 15. sept. Print bildene …

Printing i Tbkk

Fra 22 August 2018 til 12 September 2018 er det ikke muligheter for printing i klubben. Da er jeg er på ferie …