Årsmøte referat 2017

Årsmøte i Tønsberg kameraklubb 26. februar 2018
Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på Eik
Årsmøtet ble åpnet av leder Knut Fonn og valg av møteleder, referent og to til å signere ble gjennonført.Møteleder:       Svein Johan Lindstad
Referent:         Henning Sværd
Signering:       May Britt Sørensen og Bente HenriksenIngen innvendinger.Det var 33 stemmeberettigede tilstede.Godkjenning av dagsorden og innkalling:

  • ingen innvendinger.

Generelt om Dagsorden til Årsmøte ble det kommentert at Innkomne forslag burde komme før Budsjett.

Gjennomgang av Årsberetning:

  • Under Oppsummering av året ble det kommentert at navn på interne og eksterne foredragsholdere noen steder var uteblitt og det ønskes påført navn der dette ikke var satt.
  • Jubileumsfesten 2017 var det ingen direkte kommentar, men en betraktning om noen generelt kunne huske noe. Det ble latter.
  • Deltagelse på fototreff og messer ble det kommentert at «Nasjonalt film og fototreff» skulle endres til årsmøte i NSFF.
  • Under Verv i NSFF skal det sjekkes ut om noen av medlemmene har verv. Det står nå at ingen innehar verv i NSFF, men det ble kommentert en usikkerhet i forbindelse med dette.

Revidert regnskap:

Gjennomgangen ble gjort av kasserer Øivind Berg. Det ble vist et synkende medlemstall og mindre overføring fra kommunen. Dette mentes at hadde en sammenheng med at medlemstallet var synkende og at ungdomsgruppa ikke lenger var aktiv.

Det ble informert av Leder at lokalene i Storgata 20 var oppsagt fra mars 2018 og at nye lokaler var på plass hos CreoNordic. Her var leien gratis ut året mot at CreoNordic kunne velge uhemmet fra bildebanken TKK har opparbeidet.

Revisor Lindstad kommenterte at bilag måtte være tydeligere særlig mhp navn på person som leverte bilagene.

Revidert regnskap ble enstemmig godkjent.

Budsjett:

En kommentar vedr. utstillings inntekten, var svaret at en av klubbens medlemmer fikk tilskudd fra kommunen for sin utstilling «Før og Nå».

Budsjettet legger inn et underskudd som forklares ved at klubben har en solid bankkonto og det sees ingen fare ved å budsjettere med et lite underskudd.

Budsjettet ble enstemmig godkjent.

Kontingent for 2019:

Ingen endring i kontingenten. Ved eventuell endring av delen son går til NSFF, vil ikke dette få betydning før kontingenten for 2020.

Enstemmig enighet.

Valg:

Valgkomiteen har gjort en fabelaktig jobb og de fleste står i sine posisjoner.

Noen endringer:

  • Samfunn og mediekontakt: Øyvind Brodersen (Ny)
  • Kjøkken: Iren Leknes (Ny)

En utfordring er Ungdomsgruppa. Her er det ingen til å føre denne videre per nå. Det vil jobbes med å finne en som kan ta på seg jobben.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøtet ble avsluttet og godkjent av de tilstedeværende.

Før pusen ble det også gjennomført utdelinger av diplomer og æresbevis.

  • Æresmedlem: Terje Bokeli (vært medlem siden 1974).
  • Årets bilde: Bjørgulf Brevik.
  • Årets fotograf: Kari Elisabeth Espeland.

Stor applaus til mottagerne.

LINK / Årsraport: TØNSBERG KAMERA KLUBB ÅRSBERETNING 2017 

Referent:

Henning Sværd 

Signaturer:

May Britt Sørensen                            Bente Henriksen