Referat Årsmøte 2016

Referat Årsmøte  2016

Avholdt mandag 27.februar 2017, 25 av klubbens medlemmer tilstedet.

1) Åpning

2a) Forslag til møteleder:  Svein Johan Lindstad , forslag til  referent:  Kari E. Espeland

 Vedtatt

2b)Ingen kommentarer til innkalling , dagsorden godkjent.

3) Årsberetning

Dato rettes til 15.febr 2017, ellers ingen kommentarer.

Vedtatt

4) Revidert regnskap

Gjennomgang ved kasserer  Øyvind Berg

Vedtatt

5)Budsjett

Utstillingskomiteen ber om midler til jubileumsutstilling , ca 3000;-

Vedtatt

6) Fastsettelse av neste års kontingent

Det legges ikke opp til endring av kontingent.

7)Innkomne forslag

standardisering av utseende på hederstegn vil bli tatt med i klubbens vedtekter.

Tildeling av hederstegn  tas med som fast sak på årsmøte.

Årsmøte anser dagens ordning med  tildeling av hederstegn til å være tilstrekkelig

Forslag avvises.

8)Valg

  1. a) Leder: Knut Fonn

Styremedlemmer:

Medlemsregister; Bjørgulf Brevik

Vara: Kenneth Næss

  1. b) Revisor Svein Johan Lindstad

  2. c) Valgkomite: Erik Tandberg,

d)Redaksjon:

  1. e) Andre komiteer: Utstilling: Erik Tandberg, Kristin Breivik Flote

Cecilie Spro går inn i ungdomsgruppa som ressurs. Gruppa står fortsatt uten leder.

Årets fotograf ble kunngjort på årsmøtet:

1.Plass

Jostein Øksne

55p

964P

2.Plass

Paul van walree

47p

877p

3.Plass

Kari E Espeland

44p

762p

4.Plass

Bjørgulf Brevik

 40p

918P

 5.Plass

Knut Fonn

38p

861p

Årets Bilde ble også kunngjort:

Extend, fotograf Torstein Gamst

Vi  gratulerer!

Det ble på årsmøte delt ut hederstegn til May Britt Sørensen og Bjørgulf Brevik for fremragende innsats !

Vi gratulerer!