Møtelokaler

Medlemsmøter er på Store audietoriet på gamle Eik barneskole-Nye wang på Eik (Hvis ikke annet er oppgitt) Grenaderveien 13 (lenke til kart på gulesider)

Til andre aktiviteter og ungdomsgruppe benytter vi

Storgt. 20  i Tønsberg. Inngang fra Conradisgt

Møtelokalet på gamle  Eik barneskole - Nye wang
Møtelokalet på gamle Eik barneskole – Nye wang

Detaljert:

TKKs lokale