Medlemsmøter 2017 / 1.halvår 2018


April  2018 – 23.04 

 • Foredragsholder: Jostein Øksne
 • Tema:  En indre reise i utendørsfotografering» Det blir en reise gjennom mange landskaper, både store og små, urbane og grisgrente, såvel som ytre og indre.

KB Tema: Ender  (din tolkning .Ikke bare ducks)

 • Kommentator:  

Mai  2018 – 28.05 

 • Foredragsholder:  Ekstern 
 • Tema:   
 • KB Tema: Regnvær 
  • Kommentator:  

Juni 2018 – 18.06 

 • Foredragsholder: Intern 
 • Tema:  
 • KB Tema: Sett bakfra 
  • Kommentator:  

Juni 2018 – 29.06 – Sommeravslutning