Invitasjon til å delta på to klubbutstillinger. Utstilling Vassås og Cafe M . Åpen for alle medlemmer i TKK🙂

 

Invitasjon til å delta på to klubbutstillinger.
Åpen for alle medlemmer i TKK🙂


1. Sjue gård ( gårdskafe og kulturinstitusjon i et gammelt hønsehus) i Vassås.
Tidsrom 27. April og ut mai mnd.
Tema: Humor. bildestr: 50×70(75)
Total antall bilder som stilles ut her: ca 20


2. Cafe M i Tønsberg
Tidsrom: 1.juni – 1.oktober
Tema Fritt og Humor.
Antall bilder ca 20. Bildestr: 50×75 og 70×100

Link innlevering


Alle som ønsker å delta leverer inn 3 digitale filer i hver kategori på TKK’s hjemmeside under innleveringer/utstilling Vassås-Cafe M.

Bilder blir plukket ut av en egen jury, men det tilstrebes at alle som leverer vil få med ett bilde.

Alle som leverer inn bilder må selv bekoste kostnader til kopiering/produksjon av bilde.

Det jobbes med å få til en god printavtale. Vi har valgt å bruke Skumplate og bildene blir selvfølgelig deres eie etter utstilling.

Ca priser
50×70 – 300-400kr,70×100 – 700-800kr
Bildene leveres digitalt best mulig oppløsning senest 1.mars her: «LINK kommer snart»

Husk å merke bildefilene med navn og tittel samt ønsket størrelse og om det er fritt eller humor

Har du ferdige bilder i disse str ta kontakt med en av de undertegnede.

‘Det vil bli muligheter for salg


Hilsen May Britt og Øyvind