Mandag 25 februar 2019 er det Årsmøte Vi møtes kl. 18.30 på Eik

Mandag 25 februar 2019 er det Årsmøte

Vi møtes kl. 18.30 på Eik

Kveldens bilde

Forslag skal sendes styret skriftlig, enten som e-post eller i brev. Disse må være styret i hende minst 20 dager før årsmøtet. Innkallelse til årsmøtet vil bli til sendt medlemmene minst 10 dager før møtedagen.

Mvh Knut Fonn
Leder