Juryerte bilder til utstilling på Active Hotel – tema «Perler i Tønsberg og Færder»

Utstilling på Active Hotel er nytt for oss og det blir spennende å se bildene montert opp på veggene i hotellgangen i juni og framover. Første tema der er «Perler i Tønsberg og Færder». Utstillingen er representert ved 15 medlemmer i TKK og disse bilder er valgt ut, i tilfeldig rekkefølge:

FOTOGRAF:                                       TITTEL:

Turid Skilbred – Fulehuk fyr

Turid Skilbred – Færder fyr

   Tom Simonsen  Moutmarkas strandkål

Tom Simonsen -Tønsberg i kveldslys

Gry Cecilie Spro – vikingtokt

Bjørgulf Brevik –  Støperiet

 

Torill Fagervik – Saga Oseberg

Torill Fagervik – Ro din båt

Erik Tandberg – Årøysund

Erik Tandberg – Brudeferden på Saga Oseberg

Irén Leknes – Haugar, Tønsberg town

Carin Margrethe Samnøy – Nes

Carin Margrethe Samnøy – Ringshaug

Aase Bakke Norén – Rødt sommerhus.

Geetha Rasalingam – Månelys over Slottsfjellet

Geetha Rasalingam – Ringshaug-moloen

Lillian Krona – Færder nasjonalpark

Lillian Krona – Nøtterøy skjærgård

Monica Tronsmoen – Silence
Øyvind Brodersen – Slottsfjelltårnet i speiling

Knut Fonn – Luftspeiling

Knut Fonn – Kurtise i morgengry

Svein N. Larsen – Bolærne

Svein N. Larsen – Munkholmen fyr

Svein N. Larsen – Slottsfjellet

TKK-leder hadde denne gang satt sammen en intern jury. Med noe forfall møtte disse:  Knut Erik Skréi, Monica Larsen og Erik Tandberg.

Foto hjemmeside:  Carin Margrethe Samnøy.    Tittel:  «Ringshaug».

Mvh                                                                                                                                utstillingskomiteen                                                                                                                              v/Erik Tandberg og Kristin B. Flote