Currently browsing category

Referater

Årsmøte referat 2017

Årsmøte i Tønsberg kameraklubb 26. februar 2018 Møte ble holdt i lokalene for medlemsmøtene – Grenaderveien 13, på EikÅrsmøtet ble åpnet av leder Knut Fonn og valg av møteleder, referent og to til å signere ble gjennonført.Møteleder:       Svein Johan Lindstad Referent:         Henning Sværd Signering:       May Britt Sørensen og Bente HenriksenIngen …

Referat Årsmøte 2016

Referat Årsmøte  2016 Avholdt mandag 27.februar 2017, 25 av klubbens medlemmer tilstedet. 1) Åpning 2a) Forslag til møteleder:  Svein Johan Lindstad , forslag til  referent:  Kari E. Espeland  Vedtatt 2b)Ingen kommentarer til innkalling , dagsorden godkjent. 3) Årsberetning Dato rettes til 15.febr 2017, ellers ingen kommentarer. Vedtatt 4) Revidert regnskap …

Referat årsmøte 2015

1) Åpning 2 a) møteleder Svein Johan Lindstad – referent Bjørgulf Brevik – vedtatt 3) Årsberetning Setning «privat engasjement» – under punkt …

Referat årsmøtet 2014 – del 2

Vedlegg 3                            TØNSBERG KAMERA KLUBB            ÅRSMØTE 2014 – FORSLAG FRA VALGKOMITEEN STYRET   valgperiode navn funksjon Leder 1 år   …

Referat årsmøtet 2014 – del 1

Referat fra Årsmøte i TKK   Eik, 17.02.2014 1. Åpning V/leder Knut Fonn Oppmøte: Totalt: 28.         Medlemmer med stemmerett: 27 2. Konstituering …

Referat styremøte 06.01.14

Sted: Storgata 20 Til stede: Øivind, Kari Gunn, Erik, Knut, Svein L. Bjørgulf, Monica. Ikke til stede: Svein O (syk, delvis tilstede …

Referat styremøte 04.11.13

Sted: Storgata 20 Til stede: Erik, Monica, Gunn, Svein O., Bjørgulf, Knut Ikke til stede: Svein L. Agenda Økonomistatus siden forrige møte …